Specjalizacja: Ukończyła specjalizację z psychiatrii dorosłych w Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji w Lublinie.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach pracy w poradniach zdrowia psychicznego oraz wykonując wizyty domowe u Pacjentów w ramach zespołu leczenia środowiskowego. Uczestniczyła w koordynacji Centrum Zdrowia Psychicznego dla pacjentów z podwójną diagnozą w Lublinie, gdzie pracowała także z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Obecnie prowadzi psychiatryczny oddział dzienny w Lublinie.

Wykształcenie: Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie.