Specjalizacja: Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, stosując aktualne narzędzia badawcze. Udziela również porad dla rodziców dzieci doznających różnych trudności wychowawczych.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświatowych (przedszkola, podstawowe szkoły specjalne, gimnazja), w prywatnych placówkach edukacyjnych oraz wspierając dzieci i młodzież w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym. Współpracowała z Fundacją Bullerbyn oraz Fundacją Leśna Grupa. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wykształcenie: Dyplom magistra psychologii uzyskała w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Jest także absolwentką filozofii oraz doktorem nauk humanistycznych. Dodatkowo ukończyła kurs doradztwa zawodowego. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy dzieci i młodzieży. Zorientowana na bliskościowe podejście oraz wspieranie wysoko wrażliwych dzieci.