Specjalizacja: Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju trudności. Prowadzi poradnictwo psychologiczne. Zajmuje się obszarami pracy psychologicznej dotyczącymi m.in., trudności adaptacyjnych w środowisku edukacyjnym na różnym etapie, trudności adaptacyjnych migrantów (uchodźców) ze Wschodu oraz ich rodzin, wsparcie w kryzysie czy wsparcie pacjentów LGBTQ+

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała w placówkach oświatowych oraz w placówce zdrowia psychicznego.

Wykształcenie: Nostryfikacje Dyplomu Magistra zrobiła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Przygotowaniem Pedagogicznym.