Specjalizacja: Logopeda kliniczny ze specjalnością neurologopeda oraz pedagog specjalny. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i dorosłych w zakresie kształtowania mowy, wad wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji. Prowadzi również terapie związaną z profilaktyką i higieną głosu dla osób cierpiących na czynnościowe zaburzenia głosu oraz terapie z zakresu logopedii medialnej związaną z nauką prawidłowej emisji głosu i mowy wzorcowej dla osób wykorzystujących głos jako narzędzie pracy.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Szpitalu Grochowskim w Warszawie, Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym oraz w koszalińskim oddziale Polskiego Związku Głuchych. Współpracowała z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN ucząc doktorantów prawidłowej emisji głosu i wystąpień scenicznych. Prowadzi szkolenia dla osób wykorzystujących głos jako narzędzie pracy. Jest członkinią Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki z którym współpracuje przy tworzeniu projektów popularnonaukowych takich jak Projekt Alpha czy E-szkoła. Wokalistka i aktorka głosowa z wieloletnim doświadczeniem.

Wykształcenie: Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Pedagogika specjalna spec. Logopedia oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS na kierunku neurologopedia. Ukończone kursy: Stawy skroniowo-żuchwowe w praktyce fizjoterapeuty, Terapia manualna w chorobach układu oddechowego, Fizjoterapia oddechowa w pediatrii – metody, techniki, sprzęt, Fizjoterapia oddechowa – oddychanie bez tajemnic, Szkolenie MasterClass z zakresu komunikacji naukowej i autoprezentacji organizowane przez British Council Polska.