Specjalizacja: Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń adaptacyjnych (zaburzenia powstałe pod wpływem trudności z dostosowaniem się do stresogennych okoliczności życiowych), zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych (w tym schizofrenii i zaburzeń urojeniowych), zaburzeń snu. Interesuje się również tematyką zaburzeń odżywiania oraz farmakologicznym leczeniem otyłości.

Doświadczenie: Aktualnie w trakcie czwartego roku szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica. Tematyką zdrowia psychicznego interesował się już od pierwszych lat studiów, aktywnie uczestnicząc w pracach kół naukowych oraz odbywając praktyki zagraniczne m.in. w rzymskim Centrum Zdrowia Psychicznego Policlinico Umberto I. Na co dzień pracuje z pacjentami w oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Wie ile odwagi może wymagać decyzja o zgłoszeniu się na konsultację psychiatryczną, dlatego podczas wizyty stara się tworzyć przyjazną i wolną od wszelkich uprzedzeń atmosferę.

Wykształcenie: Ukończył studia na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Facolta di Medicina e Chirurgia Universita degli Studi di Pavia (Włochy). Możliwe konsultacje w języku włoskim i języku angielskim.