Specjalizacja: Oferuje pomoc i wsparcie psychologiczne osobom dorosłym zmagającym się m.in.: z nadmiernym doświadczaniem lęku, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem, niską samooceną, problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach interpersonalnych, wypaleniem zawodowym. Pracuje w nurcie integracyjnym.

Doświadczenie: Jest psychologiem i terapeutą w trakcie szkolenia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach terapeutycznego stażu w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju w Warszawie. Wcześniej pracowała w obszarze HR.

Wykształcenie: Ukończyła magisterskie studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS oraz akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, studia podyplomowe Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej. Obecnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie.