Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, między innymi: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, zaburzeń reaktywnych, zaburzeniami psychotycznymi oraz zaburzeniami osobowości.

Doświadczenie: Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie , gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i uaktualnia wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach i szkoleniach naukowych.

Wykształcenie: Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.