Specjalizacja: Diagnoza psychologiczna, psychoedukacja, poradnictwo. Wsparcie w kryzysie, w trudnościach w radzeniu sobie ze stresem, emocjami i relacjami z innymi. Konsultacje dla rodziców dzieci, którzy napotykają trudności wychowawcze.

Doświadczenie: Psycholog w Poradni Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wcześniej staże kliniczne na Oddziale Psychiatrycznym.

Wykształcenie: Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie.