Specjalizacja: W codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, w tym zaburzeń nastroju, lękowych, psychotycznych, adaptacyjnych, osobowości, wieku podeszłego, uzależnień.

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii odbywała w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK nr 1 w Lublinie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych (w Klinice Psychiatrii, Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie oraz SPWSP w Radecznicy) oraz odbywając staże w Oddziałach Leczenia Nerwic, Leczenia Uzależnień oraz Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Jest współautorką publikacji naukowych, regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach z zakresu dziedziny podstawowej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.