Specjalizacja: Preferuje holistyczne podejście do pacjenta, dlatego stale współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, aby zaoferować jak najskuteczniejszą formę leczenia. Swoją wiedzę wzbogacam udziałami w warsztatach i konferencjach psychiatrycznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych:
nerwice i zaburzenia lękowe: lęk uogólniony, napadowy, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, nastroju: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa , psychotyczne: schizofrenia, psychoza organiczna, po narkotykowa, halucynoza alkoholowa,uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki) oraz uzależnienia behawioralne,zaburzenia wieku podeszłego, osobowości, snu, doświadczenie kryzysu, straty, uzależnienie krzyżowe, osoby z wieloma współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi leczenie pacjentów w języku polskim i angielskim. Posiada uprawnienia do: wystawiania recept na leki refundowane (NFZ), wystawienia zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (L4), wystawianie zaświadczeń lekarskich. Przyjmuje dzieci od 16 r.ż.

Doświadczenie: Jest absolwentem II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jest psychiatrą w trakcie specjalizacji w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Wykształcenie: Ukończył Studia Podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.