Specjalizacja: Zajmuje się leczeniem szeroko pojętych zaburzeń psychicznych. Diagnozuje, leczy i wspiera pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi tj. zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno–kompulsyjne, neurastenia, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną; pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, bezsennością, zaburzeniami odżywiania oraz osoby w stanach kryzysowych. Diagnozuje i prowadzi kuracje lekowe pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, ze schizofrenią oraz zaburzeniami urojeniowymi. Diagnozuje również zaburzenia osobowości i zespoły otępienne, osoby uzależnione od alkoholu, substancji psychoaktywnych jak i uzależnienia behawioralne. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach – m.in regularny udział w Krajowych Naukowych Konferencjach Naukowo-Szkoleniowych „Kontrowersje w psychiatrii” oraz Kongresy Akademii po Dyplomie.

Doświadczenie: Posiada 7 letnie doświadczenie szpitalne oraz 3 letnie doświadczenie ambulatoryjne. Pracuje w Szpitalu NZOZ Centrum Psychiatrii w Prabutach, tu również ukończyła szkolenie specjalizacyjne. Codziennie zdobywa doświadczenie na oddziałach psychiatrycznych, detoksykacyjnych, odwykowych oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym o profilu psychiatrycznym. Od 2019 roku pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie. Zajmowała się leczeniem pacjentów z Domu Pomocy Społecznej o profilu psychiatrycznym w Ryjewie, od niedawna również z Domu Pomocy Społecznej o profilu somatycznym w Kwidzynie. Łączy medycynę z holistycznym podejściem do pacjenta. Prowadzi psychoedukację pacjentów i ich rodzin.

Wykształcenie: Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.