Specjalizacja: Jest psychotraumatolożką, psycholożką i terapeutką EMDR. Oferuję przede wszystkim swoją wiedzę, empatyczną obecność i czas. W swojej pracy posługuję się wiedzą z zakresu diagnozy psychologicznej, swoje metody pracy dostosowuję indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, posiłkując się przy tym najnowszymi doniesieniami z badań naukowych (Procedura Przetwarzania Poznawczego, Procedura Przedłużonej Ekspozycji, Terapia Narracyjna, Terapia EMDR). Oferuje wsparcie psychologiczne dla osób: w kryzysie, z zaburzeniami adaptacyjnymi, z zespołem stresu pourazowego (PTSD), z zaburzeniami lękowymi z uzależnieniami behawioralnymi, oraz towarzyszenie osobom w procesie żałoby po stracie: śmierć bliskiej osoby, kryzys rozstania, utrata zdrowia.

Doświadczenie: Obecnie współpracuje z Centrum Praw Kobiet jak również prowadzi warsztaty dla młodzieży (14-19 lat) dotyczące min. tematyki: radzenia sobie z emocjami, stresem, uzależnień od substancji chemicznych i uzależnień behawioralnych, zaburzeń odżywiania, komunikacji. Pracuję również online z osobami, które potrzebują wsparcia w związku z sytuacją związaną z Covid-19. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR i członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje i poszerzam swoje kompetencje zawodowe. Pracuję pod stałą superwizją, zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Wykształcenie: Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a także pierwszą i drugą część szkolenia podstawowego EMDR Europe i specjalistyczne szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Brała udział w programie seminaryjno-warsztatowym Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.