Specjalizacja: Zajmuje się diagnozą psychologiczną. Konsultacja psychologiczna, psychoedukacja, psychologia medycyny pracy, orzecznictwo w zakresie Medycyny pracy, Medycyny Transportu, broni.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie i umiejętności zdobyła dzięki licznym stażom i praktykom min. Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczne placówki oświatowe (2012-2014), Szpital Onkologiczny Roentgena w Warszawie, PKP S.A, KWK Bogdanka S.A. Koordynowanie projektów unijnych w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych i uzależnionych ( Polska-Włochy- Hiszpania). Od 2010r. pracuje w diagnozie i orzecznictwie Med. Pracy i Med. Kolejowej. Z grupą LUX MED związana od 2014 r. Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Krakowie, nr członkowski 420.

Wykształcenie: Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2007), terapeuta SI, dodatkowe kwalifikacje zdobywała na Studiach Podyplomowych w Lublinie i Warszawie: Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne UMCS, Psychologia Transportu UW, Logopedia WSP TWP, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi UTH. Posiada uprawnienia kolejowe i na broń. Zajmowała się poradnictwem i wsparciem terapeutycznym (w ramach PTSD ) sprawcom lub poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Udziela wsparcia osobom w chorobie onkologicznej, doświadczających kryzysów życiowych.