Specjalizacja: Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych u Pacjentów w wieku dziecięcym i młodzieżowym oraz poradnictwem dla rodziców lub opiekunów dziecka. W swojej pracy preferuje model pracy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem rodziny i szkoły. Szczególnym temat zainteresowań to zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży (jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczna, zaburzenia odżywiania wczesnego dzieciństwa oraz inne zaburzenia odżywiania), zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu dziecięcego, zaburzenia tikowe) oraz zaburzenia zachowania i zaburzenia więzi.

Doświadczenie: Wieloletni pracownik Oddziału Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie. Pełniła funkcję zastępcy kierownika Oddziału Klinicznego. Jest pracownikiem naukowym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta oraz wykładowcą kursów przygotowawczych do uzyskania specjalizacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest autorką poradników dla szkół z serii „One są wśród nas” (pt.: „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu”, „Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu”). Autorka i współautorka wielu prac naukowych i komentarzy w czasopismach naukowych.

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie. Kurs psychoterapii w podejściu zintegrowanym, organizowany przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz kurs terapii systemowej rodzin.