Specjalizacja: Prowadzi terapię osób z niskim poczuciem własnej wartości, niską samooceną, z obniżonym nastrojem lub w depresji; osób doświadczających okresowego lub chronicznego stresu, a także borykających się z perfekcjonizmem lub unikaniem i z zaburzeniami lękowymi. Pomaga w powrocie do zdrowia psychicznego po wydarzeniach traumatycznych (wypadek komunikacyjny, przemoc seksualna itp.). Ponadto wspiera kobiety w depresji poporodowej, rodziców po poronieniach, stracie okołoporodowej i ich bliskich oraz kobiety i pary borykające się z problemem niepłodności i zajściem w ciążę.

Pracuje również z parami i osobami w związkach partnerskich mającymi problemy w komunikacji lub przechodzącymi różne kryzysy (zdrada, problemy seksualne, konflikty). Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym bardzo ważny jest dla niej szacunek do drugiego człowieka bez względu na jego płeć, orientację seksualną czy poglądy. Jest psychologiem przyjaznym osobom nieheteronormatywnych (LGBT+) oraz ich bliskim.

Specjalizuje się w diagnostyce, poradnictwie, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Różne techniki terapeutyczne pozwalają jej dobrać jak najlepsze narzędzia do pracy z pacjentem, uwzględniając jego indywidualne potrzeby. Jest otwarta na różnorodność ludzi, stara się zrozumieć perspektywę moich pacjentów, szanować ich wartości i podążać za ich narracją, dzięki czemu łatwo nawiązuje z nimi relacje.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc między innymi własny gabinet psychologiczno – terapeutyczny „Ku Zmianie” w Augustowie oraz współpracując ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat w Suwałkach.

Wykształcenie:Jest absolwentką Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), obecnie w trakcie studiów podyplomowych z psychotraumatologii oraz z psychodietetyki. Jako psycholog i terapeuta potrzebuje ciągłego rozwoju zawodowego, dlatego cały czas się dokształca się biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach doskonalących wiedzę w dziedzinie psychologii, psychoterapii i psychoseksuologii. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu zaburzeń lękowych, stresu, depresji, żałoby, traumy, interwencji kryzysowej oraz przemocy seksualnej i inne, które potwierdzone są certyfikatami i dyplomami.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.