Specjalizacja: Zajmuje się psychoterapią nastolatków, dorosłych, rodzin i par, a przede wszystkim: kryzysami egzystencjalnymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju i osobowości. Stosuje podejście integrujące różne modalności psychoterapii. Prowadzi psychoterapię także w języku angielskim. Jest psychoterapeutą PTP w trakcie certyfikacji.

Doświadczenie: Od 18 lat prowadzi szkolenia i warsztaty grupowe w biznesie. Od 2017 prowadzi praktykę psychoterapeutyczną.

Wykształcenie: Ukończył studia z Psychologii na SWPS, Filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, Elektronikę na Politechnice Wrocławskiej. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.