Specjalizacja: Psycholog. Pracuje z osobami dorosłymi, które potrzebują wsparcia psychologicznego, konsultacji psychologicznych z powodu kryzysu życiowego, kryzysu emocjonalnego. Zajmuje się psychoedukacją, wsparciem w kryzysie i poradnictwem psychologicznym.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Od Substancji Psychoaktywnych w Opolu. Aktualnie pracuje również jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu na oddziale neurologii.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie Opolskim.