Specjalizacja: Jest autorem i współautorem licznych publikacji anglojęzycznych dotyczących zaburzeń nastroju oraz psychiatrii sądowej, opublikowanych m. in. w Frontiers in Psychiatry, Psychiatry Research, Social Psychiatry and Psychitric Epidemiology, European Psychiatry, BMC Psychiatry, The Lancet Regional Health – Europe.

Interesuje się zagadnieniami diagnostyki i terapii zaburzeń nastroju, zespołów depresyjnych, depresji nawracającej, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń depresyjno-lękowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń snu, impulsywności i zaburzeń zachowania. W swojej pracy dużo uwagi stara się poświęcać psychoedukacji, wychodząc z założenia że skuteczna terapia oparta jest na aktywnej współpracy z pacjentem.

Swoją wiedzę stara się aktualizować, uczestnicząc zarówno w szkoleniach i konferencjach w kraju jak i zagranicą m. in. w Szkoleniu Europejskiego Towarzystwa Neuropsychofarmakologii ECNP, Oxford UK, , Europejskich Kongresach ECNP. Kongresach Europejskiego i Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego, także w formie aktywnej prezentując wyniki badań.

Doświadczenie: Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na oddziale leczenia chorób afektywnych, gdzie obronił pracę doktorską poświęconą diagnostyce różnicowej depresji w przebiegu nawracających zaburzeń depresyjnych. Pracował w Uniwersyteckim Szpitalu Psychiatrycznym w Aalborg w Danii oraz w Klinice Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Obecnie jest nauczycielem akademickim w Centrum Medycznym Kształcenie Podyplomowego. Od 2015 r. wspólpracuje z Clinical Trials Network and Institute, Massachusetts General Hospital przy ewaluacji nowych metod leczenia w psychiatrii. Od 2011 roku pracuje dodatkowo w lecznictwie ambulatoryjnym, od 2022 w Luxmed Harmonia.

Wykształcenie: Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ,,Prawo Medyczne, Bioetyka i Statystyka Medyczna” oraz ,,Metodologia Badań Klinicznych” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie studiów medycznych uczestniczył w stażach szkoleniowych w USA, Japonii, Hiszpanii. Jest honorowym członkiem stowarzyszenia studentów medycyny w Polsce (IFMSA-Poland)