Specjalizacja: Zajmuje się udzielaniem wsparcia psychologicznego oraz prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie ericksonowskim. Specjalizuje się w terapii osób doświadczających trudności związanych z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychosomatycznymi, adaptacyjnymi związanymi z trudnymi sytuacjami życiowymi i przewlekłym stresem, udziela wsparcia osobom w żałobie. Kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychologa, stawiając dobro pacjenta na pierwszym miejscu. W pracy najważniejszy jest dla niego drugi człowiek. Wierzy, że w każdym drzemią zasoby do radzenia sobie z trudnościami, a jego zadaniem jest pomoc w ich odnalezieniu.

Doświadczenie: Jest psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Pracuje w nurcie ericksonowskim, pomagając pacjentom od 2019 roku. Podstawową zasadą, którą kieruje się w relacji z pacjentem jest założenie Miltona H. Ericksona, że „od początku terapii pacjenci dysponują wszystkimi zasobami potrzebnymi do osiągnięcia celu terapii. Zadaniem terapii (…) jest sprawienie, by pacjenci uzyskali dostęp do dotychczas nierozpoznanych potencjałów umożliwiających zmianę”.

Wykształcenie: Ukończył studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest w trakcie 4,5-letniego kursu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbył liczne szkolenia z pracy psychoterapeutycznej (m. in. psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych,  psychoterapia pacjentów z natręctwami, psychoterapia w leczeniu niepłodności) w podejściu ericksonowskim.