Specjalizacja: Zajmuję się diagnozą psychologiczną z wykorzystywaniem aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, poradnictwo, psychoedukacja, konsultacje wychowawcze i rodzicielskie.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobywała w Placówkach Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, w stowarzyszeniach na rzecz rodzin oraz placówkach oświatowych. W pracy zwraca szczególną uwagę na relację rodziców z dzieckiem.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia, ukończyła studia podyplomowe na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym SWPS, oraz studia podyplomowe na kierunku Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej SWPS. W trakcie kursu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w tym ukierunkowanych dla osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, szkolenia dotyczące pracy z dzieckiem i rodziną, uprawnienia do stosowania Skali Stanford-Binet 5, IDS-2, Leiter-3. Dodatkowo ukończyła kurs z psychodietetyki. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i dorosłymi. Stale podwyższa kwalifikacje zawodowe aby móc zapewnić kompleksową opiekę pacjentów.