Specjalizacja: Specjalizuję się w poradnictwie osób dorosłych. Udziela szeroko pojętego wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, trudnych sytuacjach emocjonalnych, w problemach związanych z zaburzeniami nastroju a także w trudnościach wynikających z relacji międzyludzkich osobistych i zawodowych. Pomagam w budowaniu zdrowych relacji. Wspomagam w powrocie do równowagi psychofizycznej, dzieląc się zdobytą wiedzą w celu praktycznego jej wykorzystania przez Klienta. Pomaga w zaburzeniach depresyjnych, lękowych i psychosomatycznych. Dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie doradztwa zawodowego. W swojej pracy duży nacisk kładzie na budowanie relacji opartej na wzajemnym szacunku i poszanowaniu dla indywidualności Klienta, wyróżniających go różnic, jego autonomię i poczucie wolności. Opierając się na wiedzy i zdobytej praktyce. Widzi jak ważną rolę w procesie powrotu do równowagi i zdrowia psychicznego pełnią takie czynniki jak empatia, autentyczność, akceptacja oraz osobiste doświadczenia Klienta. Fascynująca to podróż gdy może towarzyszyć tworząc bezpieczną, empatyczną przestrzeń dającą impuls człowiekowi do możliwości skorzystania z osobistego potencjału, w celu dostrzeżenia „światełka w tunelu”, wyjścia na prostą, prowadzącą do poszukiwanej radości i osobistego rozwoju. W pracy z Klientem integruję różne nurty, szczególnie bliskie jest jej podejście humanistyczne oraz możliwość korzystania z osiągnięć psychologii pozytywnej.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywałam w NZOZ Femina, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach, w klinice psychologiczno-psychiatrycznej Vilamed Psyche oraz prowadząc własną działalność gospodarczą, a także pracując w Fundacji dla Somalii w Warszawie.

Wykształcenie: Jest absolwentką wydziału Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, jednolitych studiów magisterskich; Ukończyła podyplomowe studia SWPS w Warszawie na kierunku: Psychosomatyka i somatopsychologia; Posiada certyfikat Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu – szkolenie RTZ oraz certyfikat CPI w Poznaniu – wprowadzenie do terapii ACT

Pracuję w j.polskim z osobami dorosłymi od 18 roku życia.