Specjalizacja: Zajmuję się pomocą psychologiczną, wsparciem psychologicznym i interwencją kryzysową dorosłych. Pracuje w następujących obszarach: kryzysy sytuacyjne/rozwojowe/emocjonalne, problemy w relacjach interpersonalnych,wsparcie w procesie okołorozwodowym, zaburzeniach nastroju, zaburzenia lękowe, radzenie sobie ze stresem, regulacja emocji, trudności wychowawcze, trudności zawodowe związane ze zmianą, utratą pracy, wypaleniem zawodowym, trudności w komunikacji.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, odbywając praktyki, wolontariat w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Współpracując z Centrum Terapii „Hypnos”, Centrum Terapii „Promitis” – wspierając dzieci i dorosłych. Współpracuje z warszawskimi stowarzyszeniami Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, Stowarzyszenie Półpiętro – prowadząc warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli

Wykształcenie: Psychologia ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe Doradztwo zawodowe, wsparcie kariery i coaching w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.