Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z problemami psychicznymi, jak zaburzenia nastroju (w tym depresja i choroba afektywna dwubiegunowa), psychotyczne (m.in. schizofrenia), adaptacyjne, snu, lękowe, nerwicowe, obsesyjno-kompulsyjne, uzależnienia oraz zaburzenia zachowania i pamięci u osób starszych. W swojej praktyce kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta. Szczególną uwagę przywiązuje do partnerskiej współpracy z pacjentem. Planując terapię uwzględnia indywidualne potrzeby i preferencje, jak i możliwości lecznicze ujęte w najnowszych zaleceniach i standardach.

Doświadczenie: Lekarz w trakcie ostatniego roku specjalizacji z psychiatrii. Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, będącym częścią Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Zajmuje się diagnostyką, farmakoterapią oraz psychoedukacją pacjentów w oddziale całodobowym. Przeprowadza interwencje w stanach nagłych w obrębie Izby Przyjęć Psychiatrycznej. Konsultuje pacjentów w pozostałych oddziałach Szpitala Wolskiego. Doświadczenie zdobywała również pracując w Oddziale Dziennym Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zab. nerwicowymi i zab. osobowości.

Wykształcenie: Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.