Specjalizacja: Prowadzi psychoterapię młodzieży od 16 r. ż., osób dorosłych oraz par i rodzin. Za najważniejsze w pracy terapeutycznej uważa stworzenie nieoceniającej atmosfery otwartości, która sprzyja nawiązaniu relacji terapeutycznej i jest również najważniejszym czynnikiem leczącym w procesie psychoterapii.

Doświadczenie: Od 2016 zdobywa doświadczenie jako psychoterapeuta prowadząc procesy terapeutyczne indywidualne, rodzinne oraz partnerskie. Współprowadził grupy terapeutyczne dla młodzieży, osób dorosłych oraz warsztaty wyjazdowe dla mężczyzn, a także mediacje rodzinne pozasądowe. Doświadczenie zawodowe zdobywał na Oddziale Dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, Poradni Zdrowia Psychicznego, Stowarzyszeniu dla Rodzin, Warszawskich Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych oraz prywatnych ośrodkach psychoterapii. W praktyce terapeutycznej pracuje nad pogłębionym rozumieniem doświadczanych trudności oraz zmianą w zakresie zaburzeń: adaptacyjnych, lękowych, nastroju oraz osobowości. Wspiera osoby szukające pomocy w obszarze seksualności, akceptacji siebie oraz własnej orientacji seksualnej. Zajmuje się również problematyką budowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych oraz związków, poczucia cierpienia i braku zadowolenia z życia, konfliktów rodzinnych.

Wykształcenie: Ukończył 4 – letni Kurs Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz 2,5-letni kurs terapeutyczny w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid – Podejście Systemowe w Terapii Rodzin. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii. Szkolenia z mediacji odbył w Polskim Centrum Mediacji oraz Centrum Mediacji Partners Polska. Ukończył również szkolenia z pracy terapeutycznej w obszarze: seksualności, wspierania osób LGBT+, prowadzenia mediacji rodzinnych czy wspierania rodziców i wychowawców w zakresie budowania relacji z nastolatkami.