Specjalizacja: Udziela pomocy osobom w kryzysie, doświadczającym stresu, mającym problem z przystosowaniem się do nowej sytuacji, odczuwającym dyskomfort psychiczny, lęki oraz mającym trudności w relacjach i związkach.

Swoje usługi kieruje także do rodziców, oferując im treningi kompetencji rodzicielskich, wyjaśnia trudne zachowania i emocje dzieci, pomaga stawiać granice i wspiera komunikację.

Doświadczenie: Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas licznych staży i warsztatów oraz wolontariatu. Pracując w Ośrodku Pomocy dla Ofiar Przemocy DOM, współprowadziła grupę wsparcia oraz organizowała treningi umiejętności zaradczych oraz wychowawczych. Podczas praktyk w Ośrodku Terapeutycznym „Szczęśliwe Dzieci” tworzyła zajęcia oraz plany terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Była również wolontariuszem w Stowarzyszeniu „Pomost”, gdzie zajmowała się organizacją czasu wolnego dla osób dorosłych, dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Jest także autorką licznych artykułów o tematyce zdrowia psychicznego.

Wykształcenie: Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, dyplomowana terapeutka zajęciowa oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia.