Specjalizacja: Specjalizuje się w psychoterapii dorosłych, psychoterapii uzależnień chemicznych oraz behawioralnych, psychoterapii par oraz poradnictwie wychowawczym.

Doświadczenie: Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii osób zmagających się z szerokim spektrum trudności: zaburzeniami lękowymi (w tym: fobiczne, uogólnione, obsesyjno-kompulsywne), afektywnymi (w tym dwubiegunowe, dystymie, depresyjne), odżywiania (bulimia, napadowe objadanie się, zaburzenia obrazu sylwetki), adaptacyjnymi (przewlekły stres, urazy związane z trudnym zdarzeniem), zaburzeniami związanymi z uzależnieniami od alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także od komputera. Od wielu lat pomaga także członkom rodzin osób uzależnionych, prowadząc psychoterapię współuzależnienia oraz tzw. syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień akredytowane przez KBdsPN oraz roczne szkolenie w zakresie Terapii Poznawczej i Behawioralnej w uzależnieniach organizowane przez AMiE. W trakcie całościowego, 4-letniego Szkolenia we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, przygotowującego do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.