Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnostyce psychologicznej osób dorosłych. Prowadzi konsultacje oraz wydawanie opinii psychologicznej. W trakcie konsultacji stawia sobie za cel stworzenie pacjentowi odpowiedniego, bezpiecznego środowiska. Dostosowuje metody pracy do oczekiwań osób będących pod jej opieką. Warunkami współpracy jest wzajemna empatia, akceptacja i autentyczność.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobyła w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Oleśnicy, Fundacji NON LICET Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka we Wrocławiu, Stowarzyszeniu Pomocy „Akson” Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii „EVOLUTIO” we Wrocławiu

Wykształcenie: Ukończyła II stopniowe studia: licencjackie o kierunku – Psychologia sądowa oraz studia magisterskie o kierunku – Psychologia kliniczna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Dodatkowo podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.