Specjalizacja: Diagnoza i leczenie zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń snu, uzależnień (w tym od: leków nasennych, kanabinoli, hazardu), zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń pamięci, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń związanych ze stresem zawodowym.

Doświadczenie: Certyfikowany psychoterapeuta CBT. Od 2001 r. pracuje z pacjentami. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. na stanowisku asystenta w Zespole Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Ząbkach, poradniach leczenia uzależnień, poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach leczenia zaburzeń nerwicowych. Od 7 lat pracuje wyłącznie ambulatoryjnie. W trakcie pracy zawodowej prowadziła szkolenia i wykłady dla psychologów i lekarzy. Była wykładowcą i prowadziła zajęcia z psychiatrii w Szkole Wyższej Nauk Społecznych. Przez 2 lata współpracowała jako ekspert z portalem o charakterze psychoedukacyjnym, udzielając porad oraz publikując teksty o charakterze prozdrowotnym. Jest autorem i współautorem prac naukowych z zakresu uzależnień od leków uspokajających i nasennych. Współpracuje z placówkami opieki społecznej.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2005-2008 uczestniczyła w 3-letnim szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego przyznany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) uprawniający do samodzielnego prowadzenia psychoterapii (Certyfikat Nr 197).