Specjalizacja: Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami i rodzinami. Prowadzi konsultacje wychowawcze oraz wspiera rodziny w trudnościach okołorozwodowych. Diagnozuje oraz prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, nastroju, emocji, z niskim poczuciem własnej wartości, kompetencji społecznych, doświadczających kryzysów wynikających z procesu dorastania i trudnych doświadczeń życiowych. Ponadto zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz opiniowaniem w zakresie specyficznych trudności szkolnych(dysleksja), zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), Zespołu Aspergera, rozwoju zdolności poznawczych (inteligencja, koncentracja uwagi, zdolność zapamiętywania). Prowadzi także terapię grupową oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zdolność radzenia sobie z nieśmiałością, lękiem czy agresją.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobyła w trakcie wieloletniej prywatnej praktyki psychologicznej i psychoterapeutycznej, a także podczas współpracy z placówkami oświatowymi (szkoły podstawowe i przedszkola), w których prowadziła zajęcia profilaktyczne, terapie indywidualną dzieci, wspierała rodziców oraz kadrę pedagogiczną . Jest także biegłą psycholog sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ponadto była jednym z partnerów Programu „Bajka Pomagajka u doktora realizowanego w Instytucie Matki i Dziecka, gdzie w ramach obowiązków szkoliła potencjalnych wolontariuszy, przygotowywała ich do pracy metodą bajkoterapii z dziećmi (oraz rodzicami) przebywającymi w szpitalu oraz nadzorowała ich pracę. Przez 10 lat współprowadziła niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w podwarszawskiej miejscowości, a obecnie prowadzi prywatną praktykę i współpracuje z podmiotami zewnętrznymi. Przez 4 lata współpracowała z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. ZWM w Warszawie, gdzie prowadziła ćwiczenia ze studentami z zakresu psychologii rozwojowej, terapii zaburzeń emocjonalnych, psychologii społecznej, bajkoterapii, dramy. Jest autorką wielu artykułów o tematyce parentingowej oraz książki „Stres dziecka”.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia. Następnie Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny, a także Studiów Podyplomowych na kierunku Psychologia Sądowa. Dodatkowo ukończyła 3 lata szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Swoje kompetencje zawodowe podnosi uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach, takich jak praca z dzieckiem metodą bajkoterapii, kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego, żałoba i utrata w praktyce interwencji kryzysowej, terapia dzieci moczących się czy neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej. Ponadto, posiada certyfikaty dla psychologów uprawniające do stosowania narzędzi do diagnozy dysleksji rozwojowej oraz posługiwania się Skalą Inteligencji Stanforda-Bineta.