Specjalizacja: Zajmuje się diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju i opieką nad pacjentami z diagnozą ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie: Od wielu lat jest związana z Oddziałem Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, gdzie ukończyła specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje jako członek zespołu diagnostycznego w przyszpitalnej Poradni dla Dzieci z Autyzmem.

Wykształcenie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi