Specjalizacja: Depresja, zespoły psychotyczne, zaburzenia nerwicowe.

Doświadczenie: Pracę zawodowa rozpoczęła w szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie, następnie praktykowała w Szpitalu Tworkowskim i Nowowiejskim oraz poradniach Zdrowia Psychicznego. Prowadziła Poradnie rehabilitacyjną w Spółdzielni Inwalidów „Świt”. Posiada uprawnienia do orzekania o stopniu niepełnosprawności w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wykształcenie: Ukończyła Wydział lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1973 roku.