Specjalizacja: Lekarz psychiatra. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Specjalizuje się w obszarze zaburzeń lękowych, nastroju, psychotycznych, zespołów zaburzeń uwagi i nadpobudliwości ruchowej, uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzeń związanych ze stresem i chorobami współistniejacymi. Ma również doświadczenie w leczeniu chorób psychicznych wieku podeszłego.

Doświadczenie: Pierwsze lata specjalizacji z psychiatrii odbyła w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego, kolejne w licznych oddziałach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Doświaczenie zawodowe poszerzała na stażach z psychiatrii dzieci i młodzieży, oddziałach leczenia uzależnień, psychogeriatrii, psychiatrii sądowej oraz oddziałach terapeutycznych dziennym i stacjonarnym.

Wykształcenie: Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studiowała również w İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi w języku angielskim w ramach programu LLP Erasmus. Praktykuje medycynę opartą na dowodach. Aktywnie śledzi doniesienia z dziedziny neuropsychofarmakologii.