Specjalizacja: Psycholog, psycholog transportu, zawodów trudnych i niebezpiecznych. Pracuje zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Zajmuje się m.in. radzeniem sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, psychoedukacją, problemami natury dorastania. Prowadzi konsultacje również w języku angielskim.

Doświadczenie: Brał udział w ogólnopolskim programie Strefa Młodzieży. Praca polegała na wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego oraz prowadzeniu warsztatów edukacyjnych. Prowadził swoje autorskie warsztaty (zaakceptowane merytorycznie przez pracowników naukowych SWPS) z takich tematów jak: radzenie sobie ze stresem, organizacja w czasie, autoprezentacja i wystąpienia publiczne, rozwiązywanie konfliktów, efektywne uczenie się. Współpracował m.in. z firmą szkoleniową Krokus – realizacja projektów szkoleniowych dla szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego z zakresu: profilaktyka uzależnień, radzenie sobie ze stresem, przeciwdziałanie agresji, asertywność, przemoc i cyberprzemoc, rozumienie emocji. Posiada certyfikat uprawniający do realizowania Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowanego w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską.

Wykształcenie: Absolwent psychologii, psychologii transportu, zawodów trudnych i niebezpiecznych. na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.