Specjalizacja: Psychoterapeuta psychoanalityczny; psycholog, psycholog dzieci i młodzieży. Pracuje z dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoanalityczne (indywidualne, par, rodzin, matek z niemowlętami i małymi dziećmi, rodziców), które są krótkoterminową formą pomocy lub poprzedzają rozpoczęcie psychoterapii; psychoterapię indywidualną w nurcie psychoanalitycznym/ psychodynamicznym.

Doświadczenie: Doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii zdobywane w ośrodkach ochrony zdrowia, placówkach edukacyjnych i w gabinecie prywatnym. Między innymi: Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Bednarska”; IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 w Warszawie. Nieustannie aktualizowana wiedza, zdobywane doświadczenie i zainteresowanie rozwojem człowieka w cyklu całego życia pozwala na pracę psychoterapeutyczną z dorosłymi, jak również z dziećmi i młodzieżą.

Wykształcenie: Dyplom magistra psychologii z wyróżnieniem uzyskany w Instytucie Psychologii UKSW w Warszawie. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie podyplomowe do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Studium Psychoterapii Analitycznej.