Specjalizacja: Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoanalityczne (indywidualne, par, rodzin, matek z niemowlętami i małymi dziećmi, rodziców ), które są krótkoterminową formą pomocy lub poprzedzają rozpoczęcie psychoterapii oraz psychoterapię indywidualną w nurcie psychoanalitycznym/psychodynamicznym.

Doświadczenie: Staże psychologiczne: Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Bednarska” – obserwator w grupie psychoterapeutycznej dla dorosłych, prowadzenie dokumentacji terapii grupowej; IV Klinika Psychiatryczna IPIN w Szpitalu Bielańskim, całodobowy oddział psychiatryczny.
Praca na stanowisku psychologa (diagnoza, dydaktyka, terapia):

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 w Warszawie: diagnoza psychologiczna, opracowywanie opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego; współprowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci.
 • Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: współpraca w projekcie badawczym kierowanym przez prof. Jana Cieciucha w ramach grantu Harmonia Narodowego Centrum Nauki nr 2014/14/M/HS6/00919: System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym.
 • Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi, Warszawa; psycholog, terapeuta dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konsultacje oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli, współpraca z PPP 13.

Wykształcenie:

 • czteroletnie podyplomowe studia w Studium Psychoterapii Analitycznej przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • dzienne studia magisterskie z psychologii w Instytucie Psychologii UKSW (dyplom z wyróżnieniem)
 • podyplomowe studia z edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci na Wydziale Pedagogicznym UW oraz podyplomowe przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • liczne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy, m.in.:
 • NVC w rodzinie i w życiu – kurs wprowadzający w empatyczną komunikację według Porozumienia bez Przemocy M. Rosenberga, Joanna Berendt, NVCLab, 2018.

2016

 • Praca z nastolatkiem z niską samooceną, WCIES, dr Artur Kołakowski, Warszawa, 15.04.2016.
 • Wprowadzenie do Terapii Schematu, CPP Integra SPCh we współpracy z ODN Poza Schematami, M. Szaniawska, 2016.
 • Trener dziecięcy kompetencji społecznych – szkolenie w Centrum Inspiracji. Warszawa, 24-25.10.2015.
 • Autyzm i Zespół Aspergera – praca z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne – szkolenie w Centrum Wspierania Rozwoju i Osobowości, Warszawa, 2014.
 • Podstawy psychoterapii Gestalt, sen oraz ciało w procesie psychoterapii, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej, D. Ziółkowska-Maciaszek, 2013.
 • Jak być twórczym na co dzień? – trening kreatywności dla dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie Q-Zmianom. Warszawa, 2013.
 • Uzależnienia behawioralne – szkolenie z umiejętności diagnozy i wczesnej interwencji

w obszarze uzależnienia od hazardu i internetu – Fundacja 24 Godziny. Warszawa, 2013.

 • Psychologia kliniczna i psychopatologia dzieci i młodzieży – dr C. Żechowski, UKSW, 2013.
 • Podstawy psychoterapii – dr C. Żechowski, UKSW, 2013.
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – kurs kwalifikacyjny I stopnia, M. Mroziak, Warszawa, 2012.
 • Muzykoterapia – kurs podstawowy – CKU ERUDIO, Łódź – 2012.

 

Ponadto, dla duchowych inspiracji oraz w ramach zainteresowań dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym w tzw. „międzyczasie” studiowała teologię w Instytucie Teologii Ogólnej UKSW, gdzie uzyskała tytuł magistra oraz licencjata kanonicznego. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Systematycznie uczestniczy w konferencjach, seminariach i spotkaniach superwizyjnych.