Specjalizacja: Praktyka specjalistyczna dotyczy szczególnie diagnostyki i leczenia zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych (nerwicowych), bezsenności oraz zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Doświadczenie: Specjalizację z dziedziny psychiatrii dorosłych uzyskała w Szpitalu Tworkowskim oraz Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej opiece psychiatrycznej – przez wiele lat udzielała konsultacji w Poradni Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i na Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.

Wykształcenie: II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Podyplomowe Studia Filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim.