Specjalizacja: Oferuje wsparcie psychologiczne dla osób: w kryzysie, po wydarzeniach traumatycznych (wypadek komunikacyjny, przemoc seksualna, mobbing itp.), z zespołem stresu pourazowego (PTSD), wypalenia zawodowego, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, z niskim poczuciem własnej wartości, niską samooceną, obniżonym nastrojem, stanami depresyjnymi, stanami lękowymi, a także towarzyszenie osobom w procesie straty i żałoby: śmierć bliskiej osoby, rozstania, utrata pracy, utrata zdrowia. Jej misją jest pomaganie pacjentom w zmaganiu się z trudnościami życiowymi oraz towarzyszenie im w rozwoju ich kompetencji. Specjalizuje się w poradnictwie, diagnostyce, pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz rozwoju osobistym. Swoje metody pracy dostosowuje indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta, posiłkując się przy tym najnowszymi doniesieniami z badań naukowych.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy psychologicznej, coachingowej, trenerskiej, między innymi w Specjalistycznym Centrum Terapii GedeonMedica, Przychodni Gedeon Medica oraz Szkole Podstawowej Nr 85 w Warszawie.

Wykształcenie: Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (specjalność: Psychologia zmiany: konflikt – kryzys – współpraca), a także studiów podyplomowych z zakresu psychotraumatologii. Jako psycholog i terapeuta potrzebuje ciągłego rozwoju zawodowego, dlatego cały czas się dokształca się biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach doskonalących wiedzę w dziedzinie psychologii, psychotraumatologii i psychoterapii. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i poszerza swoje kompetencje zawodowe. Pracuje pod stałą superwizją, zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Globalnym Kodeksem Etycznym. Należy do Stowarzyszenia EMCC Poland.