Specjalizacja: Diagnozuje oraz leczy zaburzenia psychiczne u osób dorosłych, w szczególności zaburzenia lękowe (nerwicowe), zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia wieku podeszłego, jak również zaburzenia wynikające z kryzysu psychicznego.

Doświadczenie: Odbyła szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii w Poznaniu. Uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii w 2019r. Poszerzała swoje umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne o doświadczenia zagraniczne- pracując na oddziałach internistycznych w Corku (Bon Secour Hospital, Irlandia), oddziale leczenia zaburzeń odżywiania w Londynie (Maudsley Hospital, King’sCollege, Wielkia Brytania), oddziałach psychosomatycznym i neuroradiologicznym w Innsbrucku (Tirol Kliniken, Austria) oraz psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (Hall in Tirol, Austria). Ustawicznie wzbogaca swoją wiedzę pracując również naukowo w multidyscyplinarnym zespole na Uniwersytecie Medycznym w Innsbrucku, w Austrii. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w dziedzinie psychiatrii i neuronauki. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią. Z doświadczenia zdobytego podczas pracy jako psychoterapeutka (w Zakładzie Psychoterapii CM UJ w Krakowie) korzysta też podczas wizyty lekarskiej, budując przymierze terapeutyczne z Pacjentem.

Wykształcenie: Absolwentka medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Specjalistka w
dziedzinie psychiatrii. W 2017 roku Agnieszka Dąbkowska-Mika ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej w podejściu zintegrowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).