Specjalizacja: Specjalizuje się w pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zmagającym się m.in. z: zaburzeniami nastoju, zaburzeniami jedzenia, problemami lękowymi, poczuciem wypalenia, zagubienia i pustki. Zmagającymi się z problemami zawodowymi, mającymi trudności w osiąganiu osobistych celów życiowych, nie radzącymi sobie ze złością, poczuciem sensu oraz trudnościami w relacjach z innymi, a także doświadczającymi straty bliskiej osoby. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię rodzin i par. Pracuje także z opiekunami osób starszych i seniorami.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywała m.in w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz innych placówkach również ambulatoryjnych dla osób z zaburzeniami osobowości, uzależnieniami od alkoholu oraz od substancji psychoaktywnych.

Wykształcenie: Psychologia w Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku ze specjalnością psychologia kliniczna. Geriatria i opieka długoterminowa Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.