Specjalizacja: Zajmuje się prowadzeniem konsultacji psychologicznych, terapii psychologicznej, diagnozy psychologicznej, badaniem osobowości, inteligencji, depresji, procesów poznawczych, a także sporządzaniem opinii psychologicznych. Specjalizuje się w obszarach związanych z seksualnością człowieka, tożsamością płciową, wykluczeniem społecznym, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi. Udziela również wsparcia psychologicznego w kryzysowych sytuacjach życiowych (żałoba, choroba, strata, samotność).

Doświadczenie: Jest psychologiem, swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Psychiatrii w Katowicach, Środowiskowym Domu Samopomocy w Katowicach, Poradni Zdrowia Psychicznego i gabinecie psychologicznym w Tychach, a także będąc wykładowcą na wyższej uczelni oraz organizując wsparcie psychologiczne dla pracowników ochrony zdrowia i seniorów w związku z epidemią COVID-19.

Wykształcenie: „Ukończył studia magisterskie z psychologii, specjalność psychologia kliniczna i osobowości w Wyższej Szkole Humanitas. Ukończył studia podyplomowe z psychologii transportu. Brał udział w szkoleniu „Emotional CPR” prowadzonym przez amerykańskiego psychiatrę na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Aktualnie realizuje studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Jest również uczestnikiem studiów drugiego stopnia politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.