Specjalizacja: Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Specjalizuje się zwłaszcza w pomocy dorosłym pacjentom z zaburzeniami nastroju (depresja, dystymia, ChAD), zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, psychogeriatrią, zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, zespół urojeniowy).

Doświadczenie: Specjalista psychiatra z 10-letnim doświadczeniem w licznych krakowskich szpitalach m.in. Szpital im. dr J. Babińskiego w Krakowie, Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. Ponadto 10-letnie doświadczenie pracy w POZ jako lekarz pierwszego kontaktu, stąd holistyczne podejście do leczenia pacjenta. Od 2011 roku prowadzi konsultacje lekarskie w ramach prywatnej praktyki lekarskiej współpracując z niepublicznymi poradniami psychiatryczno-psychologicznymi.

Wykształcenie: Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studia podyplomowe z Medycyny Bólu w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Bachelor of Science Honours na Flinders University w Południowej Australii, Health Service Management na Flinders University w Południowej Australii. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach medycznych.