Specjalizacja: Pracuję z dorosłymi, dziećmi oraz prowadzi konsultacje dla rodziców, którzy napotykają trudności wychowawcze. Głównie zajmuję się psychoedukacją, poradnictwem psychologicznym, wsparciem w kryzysie oraz treningiem umiejętności społecznych u dzieci.

Doświadczenie: Doświadczenie zdobywał pracując jako asystent osoby niepełnosprawnej na Uniwersytecie SWPS, podczas praktyk psychoonkologicznych na oddziale onkologinczym dla dorosłych oraz na dziecięcych oddziałach onkologiczny w Centrum Zdrowia Dziecka, Instytucie Matki i Dziecka i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM w Warszawie pomagając jako wolontariusz. Ponadto w Fundacji Terapeutycznej prowadził warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci z diagnozą zespołu Aspergera, ADHD, agresywnych, nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach.

Wykształcenie: Ukończył studia magisterskie na kierunku psychologia (ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Zdrowia) na Uniwersytecie SWPS oraz był uczestnikiem wymiany studenckiej z unijnego programu Erasmus+ na Universidad de Almería w Hiszpanii. Obecnie rozpoczął czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku ReGeneRacja we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji. Posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych oraz certyfikat filmoterapii.