Specjalizacja: Specjalizuje się w wzmacnianiu skuteczności osobistej, rozwijaniu umiejętności i przełamywaniu sytuacji trudnych. Wspiera innych w obszarze: komunikacji, współpracy, budowania relacji z innymi, rozwiązywania konfliktów w życiu zawodowym i prywatnym, radzenia ze stresem, budowania równowagi życiowej i osiągania celów osobistych. Wspiera również rozwój zawodowy poprzez diagnostykę kompetencji i predyspozycji.

Doświadczenie: Ponad dwadzieścia lat pracy w obszarze diagnozy psychologicznej i wsparcia rozwojowego. Doświadczenia zdobywa pracując z klientem indywidualnym oraz prowadząc grupowe warsztaty ukierunkowane na rozwój umiejętności osobistych. Pracuje przede wszystkim z dorosłymi, ma również doświadczenie w pracy z młodzieżą z pieczy zastępczej.

Wykształcenie: Magister psychologii KUL, ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, Szkołę Warsztatu i Treningu Psychologicznego INTRA, studia podyplomowe na ALK (Coaching profesjonalny – metody i praktyka), odbyła kursy/warsztaty rozwojowe, w tym m.in.: ABC terapii poznawczo – behawioralnej, warsztaty RTZ, posiada uprawnienia coacha (międzynarodowy certyfikat ICC). W trakcie szkolenia z terapii poznawczo behawioralnej osób dorosłych.