Specjalizacja: Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z chorobami oraz zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie: zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), schizofrenii, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego, zaburzeń odżywiania, otyłości (certyfikat PTBO).

Doświadczenie: Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2012r., początkowo w Oddziale Klinicznym Psychiatrii ŚUM w Tarnowskich Górach, następnie w Spec. Psych. ZOZ Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi (oddziały ogólnopsychiatryczne oraz detoksykacyjny, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego).

Wykształcenie: Ukończyła Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.