Specjalizacja: Udziela wsparcia psychologicznego i prowadzi konsultacje dla dzieci i dorosłych. Specjalizuje się w pomocy osobom zmagającym się z kryzysami, w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej. Wspiera pacjentów z trudnościami spowodowanymi zaburzeniami nastroju, lękami, doświadczającymi wielu sytuacji stresowych w życiu i w kontaktach interpersonalnych. Pomaga w rozwiazywaniu kryzysów w relacjach rodzinnych i trudnościach wychowawczych.

Doświadczenie: Jest psychologiem o specjalności klinicznej i logopedą. Pracuje w nurcie terapii systemowej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Swoje doświadczenie zdobywała podczas praktyk w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, Stowarzyszeniu KARAN i w szkołach podstawowych.

Wykształcenie: Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Opolskim i Logopedię na Pomagisterskim Studium Logopedycznym SWPS. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,  jest praktykiem metody Kid’s Skills-Dam Radę. Posiada uprawnienia diagnostyczne skali BINET 5. Nieustannie podnosi swoje kompetencje podczas szkoleń i warsztatów.