Specjalizacja: Prowadzi psychoterapię uzależnień. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, cechując się empatią oraz zapewniając poczucie bezpieczeństwa i komfortu.

Doświadczenie: Od 2004 roku pracuje we wrocławskim ośrodku Terapii Uzależnień w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała pracując w oddziałach: dziennym, całodobowym terapii uzależnień i terapii odwykowej, a ostatnio również na oddziale psychiatrycznym o szczególnym stopniu zabezpieczenia. W latach 2012r.-2017r. pełniła funkcję biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika. Certfykowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Odbywała liczne staże m. in. w ośrodku Stowarzyszenie Monar, pogotowiu opiekuńczym i innych placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.