Specjalizacja: Specjalista psychiatra. Zajmuje się diagnozą i leczeniem chorób psychicznych (np. schizofrenii) , zaburzeń afektywnych (np. depresji), nerwicowych ( np. lęku napadowego) i uzależnień (np. od alkoholu i leków z grupy BZD).

Doświadczenie: Pracował w Instytutcie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza oraz Szpitalu Bielańskim.

Wykształcenie: Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.