Specjalizacja:W swojej pracy oferuje pomoc osobom zmagającym się z różnymi trudnościami natury psychologicznej i seksuologicznej. Pomaga odnaleźć drogę tym, którzy pragną lepiej zrozumieć i poznać siebie oraz wspiera osoby, które mają trudność w poradzeniu sobie z codziennymi sprawami, stresem, presją oraz tym osobom, które są po trudnych przeżyciach i zmagają się z obniżonym nastrojem, stanami depresyjnymi lub lękiem. Niesie pomoc także tym, którzy przechodzą kryzysy emocjonalne i życiowe w tym dotyczące związku, relacji rodzinnych czy relacji interpersonalnych. Konsultuje indywidualnie dorosłych i młodzież, pary i rodziny. Specjalizuje się w dziedzinie seksuologii klinicznej, pomaga uporać się z szeroko pojętymi trudnościami w sferze seksualnej.

Doświadczenie: Swoje doświadczenie zdobywała między innymi podczas praktyk w Szpitalu Wolskim w Warszawie na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, podczas stażu w Szpitalu Bielańskim w Warszawie na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym, w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie prowadząc interwencje kryzysowe w Poradni Telefonicznej, w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie- w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie.

Wykształcenie: Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia w specjalności psychoterapia i terapia seksualna. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Psychologii Transportu oraz ukończyła dwuletnie studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie kształci się w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ponadto uczestniczyła w kilkudziesięciu kursach i szkoleniach doskonalących wiedzę w dziedzinie psychologii, psychoterapii i seksuologii, które są potwierdzone certyfikatami i dyplomami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Psychologii Transportu i Medycyny Pracy.