Specjalizacja: Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą przeprowadzając konsultacje psychologiczne oraz terapię psychologiczną. Oferuje pomoc dla osób, które mają trudności w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, które zmagają się z trudną sytuacją życiową, kryzysami emocjonalnymi, trudnościami interpersonalnymi oraz trudnościami w radzeniu sobie ze stresem.

Doświadczenie: Psycholog ze specjalnością kliniczną. Praktykę zdobywała w licznych placówkach oświatowych, takich jak przedszkola i żłobki oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Obornikach Wielkopolskich. Swoje umiejętności oraz wiedzę rozwija także poprzez studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera, studia podyplomowe z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego dla psychologów.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Podnosi swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki, interwencji kryzysowej i z przygotowania pedagogicznego dla psychologów