Specjalizacja: Prowadzi psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową oraz psychoterapię par i rodzin. Konsultacje psychologiczne i interwencje kryzysowe a także
indywidualne sesje coachingowe. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w wielu obszarach funkcjonowania: cierpiących na depresję, dystymię, zaburzenia lękowe, nerwicowe, fobie, bezsenność. Wspiera pacjentów leczonych onkologicznie. Prowadzi hipnoterapię – terapię z wykorzystaniem hipnozy w przypadku: leczenia nerwic, depresji, lęków, fobii, leczenia niewyjaśnionej niepłodności, otyłości (odchudzania), bezsenności, niektórych migren, leczenia nałogów, uzależnień. Prowadzi treningi relaksacyjne z wykorzystaniem hipnoterapii, pracy z oddechem i technik uważności Maindfulness. Używa narzędzi (technik i metod) pochodzących z różnych podejść psychoterapeutycznych (neurolingwistyczne, eriksonowskie, systemowe, Gestalt, pracy z ciałem. Pomaga pacjentom uruchomić procesy samoregulacji i samouzdrawiania organizmu, przywrócić energię życiową, tak by mogli odzyskać zdrowie. Wspiera w rozwiązywaniu trudności problemów pojawiających się w życiu osobistym i zawodowym, pomaga zdefiniowaniu ważnych kluczowych wartości, zidentyfikowaniu mocnych stron i ograniczających przekonań, w zmianie nawyków, osiąganiu celów, wspiera w realizacji i wprowadzaniu zmian, pomaga uzyskać równowagę między życiem osobistym a zawodowym.

Doświadczenie: Od 20 lat Pomaga ludziom w różnych obszarach funkcjonowania. Od ponad 10 lat prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę psychologiczną w dziedzinie psychoterapii osób dorosłych. W ramach prywatnej praktyki diagnozuje, prowadzi konsultacje psychologicznie przeprowadza interwencje kryzysowe. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe. Przez 15 lat pracując w obszarze Human Resources dbała o rozwój zawodowy pracowników (kadry zarządzającej i pracowników szeregowych). W ramach staży i praktyk zawodowych prowadziła zajęcia terapeutyczne, konsultacje psychologiczne i badania diagnostyczne w Ośrodkach Opiekuńczo – Wychowawczych, Bielańskiej Poradni Rodzinnej i Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Prowadziła także w Szpitalu MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Nerwic psychoterapię indywidualną oraz zajęcia grupowe wykorzystując techniki relaksacyjne, oddechowe, hipnoterapię, techniki uważności (Maindfulness).

Wykształcenie: Kwalifikacje zdobywała w trakcie pięcioletnich studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizacje z zakresu Stosowanej Psychologii Społecznej a także specjalizację z Psychologii Sądowej zakończone egzaminem specjalizacyjnym. Odbyła Dwuletnie Szkolenie z Zakresu Coachingu, a takżecałościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Czteroletnim Studium Neurolingwistycznej Psychoterapii, którego program ma akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutycznego (EAP). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia NLPt”.