Specjalizacja: Diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia zdrowia psychicznego, tj: depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, konsekwencje psychiczne traumy, chwiejność emocjonalna, kryzys psychiczny, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, zaburzenia „lekooporne” i niejasne diagnostycznie.

Doświadczenie: Specjalista psychiatra, posiada ponad 10-letni staż w pracy z Pacjentami trudnymi diagnostycznie i lekoopornymi w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym. Zawodowo związana z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica, gdzie obecnie pełni funkcje Kierownika Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu medycznych artykułów naukowych, rozdziałów książkowych oraz wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach medycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach związanych z psychiatrią.

Wykształcenie: Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studia Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.